Çevre Sorumluluğu

Çevre Sorumluluğumuz

Su Ürünleri sektöründe, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler; çocuklarımıza yaşanılabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynaklar bırakabilmek için;

Kılavuz prensiplerimiz doğrultusunda

- TS EN ISO 14001:2004 standardına uygun bir çevre yönetim sisteminin kurulması

- Yasal ve kanuni şartlara uymak ve kurulan sistemin uygulanması, sürdürülmesi için bunları minimum yeterlik kabul edip yasal şartlara uyumu sürekli iyileştirmek,

- Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek tüm atıklar organik olup, doğaya geri dönüşümü kısa sürede tamamlamaktadır,

-  Atıkları azaltıp ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek,

- Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek ve çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermek.

- Çevresel performansımızdan etkilenen ilgili taraflarla sürekli istişare ve iletişim halinde olmak,

- Kullanmış olduğumuz ürünler, yemler organik olup doğa da tamamen çözülebilir çevreye zararsız ve çevre dostudur.

- Olumsuz çevre etkilerin azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasını engellemek çevre politikamızdır.